Konsulttjänster

IDUR är oberoende – inte knutet till något försäkringsbolag.

Vi kan därför erbjuda konsulttjänster med arbetsgivarens intressen i fokus.

Vad gör vi?

  • Hjälper till vid granskning och/eller utformning av pensionspolicy
  • Tolkar kollektivavtal/tjänstepensionsavtal
  • Kan användas som Second opinion vid pensionspolicyfrågor
  • Kan användas som samtalspartner i pensionsfrågor

Sammanfattningsvis – IDUR ställer upp när du behöver hjälp i frågor angående pensionspolicy.

pussel