Pensionsadministration

Tjänstepensionsadministration

En mängd faktorer under livets gång påverkar tjänstepensionen. Förmåner, utlandstjänster, föräldraledighet, flera olika arbetsgivare, flera tjänster hos samma arbetsgivare, sjukdom etc.

Utifrån en genomgång av gällande pensionsregler gör vi en grundlig analys och får genom denna svar på om pensionsavtalen följs och om rätt avsättning till pensioner görs.

Vad gör vi?

 • Vi går igenom era pensionsregler och säkerställer att de följer er pensionspolicy. Därefter gör vi en grundlig analys för att säkerställa att allt är rätt inför övertagandet av er tjänstepensionsadministration
 • Vi tar över den löpande administrationen av arbetsgivarens tjänstepensioner
 • Vi rapporterar till administratören av pensionsplanen t.ex. Collectum
 • Varje månad identifierar vi alla tjänstepensionsgrundande förändringar och  rapporterar till rätt försäkringsgivare
 • Vi kontrollerar att de rapporterade förändringarna slår igenom
 • Vi kontrollerar och sammanställer alla fakturor samt ser till att kostnaderna  allokeras ut på rätt personer
 • Vi tar hela ansvaret för att det blir rätt

Vad får ni?

 • Trygghet att det är rätt
 • Kontroll över era pensionsåtaganden
 • Kostnadsbesparingar
 • En part för hantering av allt som rör tjänstepensioner
 • Ökad effektivitet i egna processer
analys