Om Idur

IDUR Information AB är arbetsgivarens oberoende part inom tjänstepensioner.

IDUR tar ansvar för att ditt företag betalar rätt tjänstepension. Som kund hos IDUR stödjer vi er i utvecklandet av effektiva och säkra processer.

Grunden i vår verksamhet är pensionsanalys och pensionsadministration. Vi hjälper arbetsgivare med analys, kontroll och revision av företagets tjänstepensioner och ser till att arbetsgivaren följer gällande avtal. Vi sköter även den löpande administrationen av arbetsgivarens tjänstepensioner och tar därmed det fulla ansvaret för att det skall bli rätt. Vi sparar pengar och tid åt arbetsgivaren.

”Ni som har sådan kontroll, kan inte ni ta över hela administrationen?”

Korta fakta:

  • Verksamt sedan 2002 – men vår kunskap och erfarenhet inom tjänstepensioner sträcker sig över fyra decennier
  • Oberoende – inte knutet till något försäkringsbolag
  • Gedigen erfarenhet
  • Arbetsgivarens part – vi är inte knutna till någon annan aktör på försäkringsmarknaden vilket gör oss unika i branschen, arbetsgivarens intressen kommer alltid i fokus
  • 100+ kundföretag – vi har några av marknadens största och mest krävande kunder på tjänstepensionsområdet
  • Vi tar ansvar – när IDUR tar över pensionsadministrationen tar vi fullt ansvar för att det blir rätt
Pensionsavtal