Kunder

IDUR har genomfört Tjänstepensionsanalys på över 100 bolag, allt från stora börsnoterade- till medelstora och små bolag inom både privata och offentlig sektor.

Varje månad hanterar vi ett stort antal individer där vi sköter hela Tjänstepensionsadministrationen för många av Sveriges mest krävande kunder.

Vi lämnar gärna referenser på begäran.

pussel