Kontakter

Vill du veta mer om våra produkter och tjänster?

Mail: förnamn.efternamn@idur.se

Göran Rundqvist – VD

Peter Lundgren – KAM/Sälj

Tina Rundqvist – Marknad

Petra Borin – Ansvarig Analys/Implementering

Linda Carlström – Ansvarig Tjänstepensionsadministration

Dorothea Fornell – IT-Ansvarig/Affärsutveckling

Övriga frågor ring eller maila till:
info@idur.se
+46(0)8 716 53 00

KARTA