Vad idur gör

Pensionsanalys

Vi vet att ca 18 % av de anställda har betydande fel i inbetalningarna till sina tjänstepensioner. Pensionsanalysen visar dig som arbetsgivare, om pensionsavtalen följs och om rätt avsättning till pensioner görs.

Läs mer..

Pensionsadministration

En mängd faktorer under livets gång påverkar tjänstepensionen. Det kan lätt bli fel, men vi hjälper er som arbetsgivare att få kontroll över era pensionsåtaganden. Vi tar över den löpande administrationen av era tjänstepensioner och ni kan känna trygghet i att vi tar ansvaret.

Läs mer..

Konsulttjänster

IDUR är oberoende - inte knutet till något försäkringsbolag. Vi kan därför erbjuda konsulttjänster med arbetsgivarens intressen i centrum. Vi ställer upp när du behöver hjälp i tjänstepensionsfrågor.

Läs mer..

IDUR är arbetsgivarens oberoende part inom tjänstepensioner.

IDUR grundades 2002 men vår kunskap och erfarenhet inom tjänstepensioner sträcker sig över fyra decennier. Grunden i vår verksamhet är pensionsanalys och pensionsadministration. Vi hjälper arbetsgivare både inom privat och offentlig sektor med analys, kontroll och revision av företagets tjänstepensioner och ser till att arbetsgivaren följer gällande avtal. Vi sköter även den löpande pensionsadministrationen av arbetsgivarens tjänstepensioner och tar därmed det fulla ansvaret för att det skall bli rätt. Vi sparar pengar och tid åt arbetsgivaren.

IDUR kan hjälpa arbetsgivare med bl.a:

Pensionspolicy
Tjänstepensionsavtal
Pensionsutbildning
Pensionsanalys
Pensionsadministration